Crema Creative Management

Kurulduğumuz 1997 yılından bugüne yerel ve uluslararası marka ve kurumlara verdiğimiz hizmetler ve buradan edindiğimiz tecrübelerle 2005 yılından itibaren AR-GE faaliyetlerine başladık.

Kurulduğumuz 1997 yılından bugüne yerel ve uluslararası marka ve kurumlara verdiğimiz hizmetler ve buradan edindiğimiz tecrübelerle 2005 yılından itibaren AR-GE faaliyetlerine başladık.

İlk projemiz; yaptığımız tüm web projelerinde de kullanabileceğimiz, sektörde WCM (Web Content Management) veya CMS  (Content Management System) diye adlandırılan web tabanlı içerik yönetim sistemiydi. 2007 yılında, biraz daha geniş bir perspektifle; birbirleriyle entegre çalışan, aynı veri tabanını kullanabilen, RIA (rich internet application) destekli ve web tabanlı tüm iş uygulamaları için bir altlık/çekirdek (framework) olabilecek CreatorIBA diye adlandırdığımız "Tümleşik İş Uygulamaları" projemizi gerçekleştirdik. Daha sonra 2009 yılında, özellikle müşterilerimizin sunucularına kurulması bakımından çokca talep edilen "Email Marketing" projemizi hayata geçirdik. Bu ürünümüzle ilgili bilgi almak için http://www.creator.com.tr/EN/Product/Creator_MAIL.aspx adresine gözatabilirsiniz.

Son olarak; şirketimizin ABD'deki şubesi sayesinde edindiğimiz tecrübeler bizi oldukça farklı bir AR-GE projesini yapmaya yönlendirdi. Bu son projemizle ilgili detaylı bilgiye aşağıda ulaşabilirsiniz. 

ABD'deki Yerel Yönetimler İçin Akıllı Finansal Analiz Bulut Sistemi (Cloud Computing System)

2011 yılından beri devam eden KOSGEB destekli bir AR-GE projesi yürütmekteyiz. Bu proje kapsamında, öncelikle ABD ve Kanada'daki yerel yönetimlerin kullanabilecekleri akıllı finansal analiz/modelleme yapan bir bulut sistem geliştiriyoruz. Ülkemize yüksek teknoloji alanında ihracat katkısı sağlama potansiyeli olan bu projeyi, özellikle bilgisayar teknolojilerinin öncüsü bir ülke olan ABD'de kullanılmak üzere geliştiriyor olmamız açısından çok önemsiyoruz.

Projenin Amacı:

Belediyelere verilen finansal analiz ve danışmanlık hizmetlerinin kolaylaştırılması, standardize edilmesi, mevcut durumda yapılmakta olan hataların ortadan kaldırılması (ya da asgariye indirilmesi), özel durumlara yönelik ve/veya kurumlara özgün çözümlerin kolayca modellenmesi/analizi, web üzerinden sağlanan otomasyon ve hizmet teslimi ile maliyetlerin aşağı çekilerek ilgili finansal danışmanlık ve analiz hizmetlerinin küçük ölçekli kamu kurumlarınca da erişilebilir hale getirilmesi, danışmanlık hizmeti veren şirket ve/veya bireylerin verimliliğinin artırılması.

Projenin Hedef ve Çıktıları:

Bu sistemle; ilgili efor/zaman miktarını yaklaşık olarak yüzde 50-75 aralığında azaltmayı hedeflemekteyiz. Standart analizdeki bu verimlilik artışının yanında hata yapma olasılığı neredeyse ortadan kaldırılacak, oluşturulan modelin degiştirilmesi, modifiye edilmesi, arzulanan yeni bir senaryo/ hassasiyet (sensitivity) analizinin yapılması, yeniden düzenlenmesi için gerekli süre sadece bir kaç menü seçeneğinin değiştirilmesi ve bilgisayar tuşu tıklanması seviyesine indirgenmiş olacaktır.

Buna ek olarak, önerilen sistem cloud computing ozelliklerini taşıdığı ve web tabanlı bir sistem olduğu için ayrıca zaman, mekan kısıtlarının ortadan kaldırılması, paylaşımın (collaboration) ve başkaları tarafından kontrolünün (peer and/or supervisor review) kolaylaştırılması gibi iş süreci verimlilliğine de yol açması beklenmektedir.

Son olarak; uzman (expert) sistem özellikleri taşıdığından, zaman içerisinde önemli bir bilgi birikimi (know-how) sağlanmış olacağından, her yeni projede önceki projelerin (analizlerin) deneyimlerinden de yararlanılıyor olacaktır.

Ürünün kendisinin ticarileşme potansiyeli dışında yaratacağı diğer açılımlar:

  • Dikey uzmanlaşmaya olanak vermesi: Belediyeler ve kamu kuruluşları için farklı analizler, benzer yöntemler ve elde edilen tecrübeler kullanılarak geliştirilebilir. Örnekler; indirect cost allocation models, asset management models, cost of service and rate design/fee calculation models, etc.

  • Yatay uzmanlaşmaya olanak vermesi: Elde edilen tecrübeler ile benzeri analiz araçları farklı piyasalar, müşteri kitleleri için de geliştirilebilir.

Yazılım Mimarisi, Geliştirme Yöntemi ve Kullanılan Teknolojiler

Uygulama “agile” (çevik) yazılım geliştirme yöntemlerinden spiral geliştirme metodu ile geliştirilmektedir. Bu süreçte temel parçaların analizi yapılarak kurulan çatı yeni analizler doğrultusunda büyütülerek geliştirmeye devam edilmektedir. Sunucu uygulamalarında C#, istemci uygulamasında JavaScript yazılım geliştirme dilleri, veri katmanlarında ise T-SQL kullanımı seçilmiştir.

Rd

Genel mimari Domain Driven Design (DDD) yaklaşımıyla tasarlanmış ve Model-View-Presenter (MVP) tasarım desenine uygun olarak kodlanmıştır.

Alt sistemlerde ise sunucu üzerindeki iş (Model) katmanında “singleton” deseni kullanılmıştır. Ayrıca bir persistence katmanında ORM kullanılarak veri tabanı ayrıştırılmıştır. Sunum (Presenter) katmanında ise olay güdümlü Model-View-Controller (MVC) tasarım deseni benimsenmiş, Web API ile desteklenerek sunumdaki trafik ve lojik yükünün büyük bölümünü istemci katmanına (View) yükleyerek ve sunucudaki yükü minimize etmek amaçlanmıştır. İstemci katmanının tasarımında ise “responsive design” yöntemi tercih edilmiş ve cross-browser/cross-device kullanım amaçlanmıştır.

Geliştirilen uygulamalar; sunucu, web ve istemci uygulamaları olmak üzere temelde üç parçadan oluşmaktadır. Bu uygulamalar arasında HTTP ve TCP protokolleri ve XML ile JSON notasyonları kullanılarak iletişim kurulmaktadır.

Sunucu uygulaması bir Windows servisi üzerinde çalışan, geliştirilen ORM kütüphanesi üzerinden veri katmanına ulaşabilen bir uygulamadır. Web uygulaması Internet Information Services (IIS) üzerinde sunulan bir ASP.NET uygulamasıdır. İstemci uygulaması ise herhangi bir aygıttaki bir web tarayıcı üzerinde sunulmaktadır.

Üründe ağırlıklı olarak kullanılan Microsoft teknolojilerinin yanı sıra açık kaynaklı bazı bileşenler de kullanılmıştır. Üyelik sistemi, finansal hesaplama modülü gibi bağımsız temel parçalar ise hazır olarak temin edildikten veya ayrıca geliştirildikten sonra bir servis olarak uygulamaya monte edilmiştir. Üyelik sisteminin veri tabanı ayrı tutularak “single sign-on” mekanizması sağlanmıştır.

Partner - Microsoft Partner - Umbraco

Replica Omega Krema iletisim hiz. ltd. sti. © copyright 1997 - 2017

Website Security Test